01 Paź 2001 - 01 Gru 2001

Wpływ reformy systemu emerytalnego na rozwój rynku finansowego i kształtowanie kosztów pracy

Opis projektu:

 Eksperci CASE we współpracy z Instytutem G-17 przygotowali raport pt. "Current Situation of the Pension System in Yugoslavia and the Need of a Reform: International Experience with Particular Stress on Possible Lessons from the Polish Case." W oparciu o polskie doświadczenia w raporcie przedstawiono scenariusze przeprowadzenia reformy emerytalnej w Jugosławii, a także oceniono ich wpływ na koszty pracy i rozwój rynku finansowego w tym kraju. Prezentacja raportu i przekazanie go rządowi Jugosławii miały miejsce 20 grudnia 2001 roku na konferencji w Belgradzie.

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP