Online CASE CPI

Weekly releases

July 25th, 2016

99,57

Read more
 

 

The Belarusian economy is currently experiencing both cyclical and structural recessions

By Uladzimir Akulich, Sierž Naūrodski and Aleksander Olechnowicz, CASE Belarus

Core and periphery: different approaches to unconventional monetary policy

By Marek Dąbrowski, CASE Fellow and a Non-Resident Scholar at Bruegel


Past international conferences
 

 

NOWA PUBLIKACJA: "The Arab and Post-Communist Transitions: Similarities, Differences, and Common Lessons"

Na początku masowych protestów w 2010 i 2011 roku wielu polityków i ekpertów sugerowało, że kraje arabskie mogłyby korzystać z doświaczeń post-komunistycznej tranformacji wczesnych lat 90. Niemniej jednak, geopolityczny, historyczny i socjo-ekonomiczny kontekst arabskiej trasformacji różnił się w wielu aspektach od tego w byłym bloku sowieckim 20 lat wcześniej. Marek Dąbrowski analizuje podobieństwa i różnice pomiędzy transformacjami w krajach arabskich i post-komunistycznych. więcej >>

NOWA PUBLIKACJA: “Change in Economic Policy Paradigm: Privatization and State Capture in Poland”

Piotr Kozarzewski i Maciej Bałtowski analizują przyczyny i przejawy zwrotu w polskiej polityce ekonomicznej w kierunku bardziej aktywnej roli państwa, jako przykład wykorzystując politykę prywatyzacyjną. więcej >>

NOWA PUBLIKACJA: “The Collaborative Economy in Poland and Europe: A Tool for Boosting Female Employment?”

CASE prezentuje nową publikację “The Collaborative Economy in Poland and Europe: A Tool for Boosting Female Employment?”. Karolina Beaumont omawia wyzwania stojące przed ekonomią współpracy jako systemem stymulującym społeczne i ekonomiczne równouprawnienie kobiet oraz ocenia możliwości zwiększenia stopy zatrudnienia kobiet w Polsce dzięki rozwojowi takiego modelu ekonomicznego. więcej >>

Online CASE CPI: Relacja między indeksami online i offline potwierdza różnicę między rynkami. Rynek online jest bardziej konkurencyjny

W październiku 2015 CASE wystartowało z projektem Online CASE CPI i zaczęło publikować indeks inflacji konsumenckiej w Polsce oparty w całości o dane o cenach z Internetu. Po sześciu miesiącach Bartosz Radzikowski, ekspert CASE, zaprezentował wstępne wnioski z projektu podczas międzynarodowej konferencji Advanced Research Methods and Analytics CARMA 2016 w Walencji.

Eksperci CASE o niestabilnym bezpieczeństwie w regionie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

W kontekście niedawnego szczytu NATO w Warszawie, a także publikacji nowej Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (30.06.2016), zachęcamy do przeczytania trzech raportów przygotowanych przez ekspertów CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na zamówienie instytucji Unii Europejskiej. więcej >>

Pages

Follow CASE on:
FaebookTwitterMediumRSSSlideShareLinkedIn

CALL FOR PAPERS


The Future of Europe – Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective

CASE – Center for Social and Economic Research Anniversary Conference

17-18 November 2016
Warsaw, POLAND

Deadline: March 31, 2016

 

read more >>

 


KONTAKT DLA MEDIÓW

Agata Kwiek
Communications Manager
agata.kwiek@case-research.eu

0048 222 062 930

 

 

 
 
WirtschaftsWoche| Christopher Hartwell | 10.06.2016
 
Interia Biznes |  Bartosz
Radzikowski 04.07.2016
 
Gazeta Prawna | Christopher Hartwell | 29.06.2016
                          
                       zobacz więcej >>