Online CASE CPI

Weekly releases

September 26th, 2016

100,21

Read more
 

 

The Belarusian economy is currently experiencing both cyclical and structural recessions

By Uladzimir Akulich, Sierž Naūrodski and Aleksander Olechnowicz, CASE Belarus


Past international conferences
 

 

NOWA PUBLIKACJA: “Analiza ilościowa luki w VAT w krajach UE: 2016"

Szara strefa w Polsce jest wciąż znaczna – wynika z raportu CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, opublikowanego i przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. W zestawieniu z 27. krajami UE , w których z tytułu VAT do fiskusa nie trafiło łącznie 160 mld Euro, Polska luka jest jedną z największych. W 2014 roku stanowiła ona ok. 24 proc. całkowitej wartości zobowiązań, co stawia Polskę na 7. miejscu w rankingu krajów o największym udziale luki w zobowiązaniach z tytułu VAT. więcej >>

NOWA PUBLIKACJA: "Polityka gospodarcza i rozwój sytuacji makroekonomicznej na Węgrzech, 2010-2015"

Nowa publikacja z serii Zeszyty mBank-CASE: "Polityka gospodarcza i rozwój sytuacji makroekonomicznej na Węgrzech, 2010-2015". Gábor Oblath dowodzi, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2014 i 2015 roku wynikało głównie z czynników spoza sfery działania tak zwanej "nieortodoksyjnej" polityki gospodarczej prowadzonej przez dwa rządy partii FIDESZ od 2010 roku więcej >>

Nieefektywna polityka fiskalna kosztuje miliardy

Jak tworzyć taką politykę fiskalną, która z jednej strony zabezpiecza finanse publiczne, a z drugiej nie obciąża podatników i inwestorów? Jakie są zalety i wady przewidywalnej polityki fiskalnej? Na te pytania odpowiadali międzynarodowi eksperci podczas panelu CASE „Polityka fiskalna: w kierunku przewidywalności” na 26. Forum Ekonomicznym w Krynicy. więcej >>

"Jak Xi i Putin upokorzyli Obamę na G-20": Anders Åslund o szczycie G-20 w Chinach

Doroczny szczyt G-20 miał miejsce 4 i 5 września w Hangzhou w Chinach. Anders Åslund, przewodniczący Rady Naukowej CASE, skometował przebieg szczytu na blogu. więcej >>

CASE poszukuje partnera instytucjonalnego

CASE ogłasza otwarty nabór partnerów instytucjonalnych (polskich i zagranicznych) do projektu PO WER „Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach Osi Priorytetowej IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa.
Głównym celem naszego projektu jest uzupełnienie wiedzy na temat popytu na umiejętności i kwalifikacje na rynku pracy w Polsce. więcej >>

Pages

Follow CASE on:
FaebookTwitterMediumRSSSlideShareLinkedIn

CALL FOR PAPERS


The Future of Europe – Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective

CASE – Center for Social and Economic Research Anniversary Conference

17-18 November 2016
Warsaw, POLAND

Deadline: closed

 

read more >>

 


KONTAKT DLA MEDIÓW

Agata Kwiek
Communications Manager
agata.kwiek@case-research.eu

0048 222 062 930

 

 

 
 
The International Economy | Marek Dabrowski | 16.09.2016
 
Russia Direct | Christopher Hartwell | 05.09.2016
 
Russia Direct | Christopher Hartwell | 02.09.2016
 
                       zobacz więcej >>