Nauka:

Studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Wrocławski (w realizacji)

Wymiana doktorancka w ramach program Erasmus, Institut d'études politiques de Bordeaux (Sciences Po Bordeaux), Bordeaux, Francja

Studia magisterskie, European Studies, Uniwersytet Wrocławski

Wymiana studencka w ramach program Erasmus, Institut d'études politiques de Bordeaux (Sciences Po Bordeaux), Bordeaux, Francja

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), francuski (biegły), hiszpański (podstawowy)

Oskar Chmiel

Specjalista ds. nauk społecznych

Oskar Chmiel ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku europeistyka. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, a przedmiotem jego badań są relacje Unia Europejska (UE) - Afryka. Ponadto, jest szczególnie zainteresowany politycznymi i społecznymi aspektami handlu międzynarodowego i współpracy rozwojowej (zwłaszcza w odniesieniu do polityk UE, jak również do polskiej pomocy rozwojowej).

Przed dołączeniem do CASE Oskar zdobywał doświadczenie pracując m.in. jako: stażysta w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych (PCSA), stażysta na Istanbul Gelisim University, wizytujący doktorant na University of Granada, Visiting Researcher w German Development Institute (DIE) oraz Visiting Fellow w European University Institute (EUI) i Historical Archives of the European Union (HAEU) w ramach grantu Vibeke Sørensen.

Aktualnie w CASE jest zaangażowany w prace w projektach badawczych dotyczących współpracy międzynarodowej, migracji i rynków pracy.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE