Zeszyty mBank-CASE

Imigracja a rynek pracy w Polsce

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Polska z kraju emigracyjnego stała się krajem imigracyjnym. Temu procesowi – w różnych perspektywach – poświęcony jest 178. zeszyt mBank-Case.  

Dane mówią same za siebie. Imigracja stanowi istotne wsparcie dla polskiego rynku pracy. Polska zmaga się z szybkim spadkiem liczby ludności. Według prognoz Ministerstwa Finansów z 2022 roku, do 2030 roku liczba mieszkańców Polski może zmniejszyć się z obecnych 37,75 miliona do 36,6 miliona, a do 2050 roku do 34,1 miliona.  Odsetek osób w wieku produkcyjnym będzie maleć, podczas gdy populacja osób starszych będzie wzrastać. 

Imigracja może stanowić rozwiązanie tego problemu. W 2022 roku przybyło do Polski około 100 tysięcy osób z Białorusi, większość z nich aktywnie uczestniczy w rynku pracy. Ponadto, w Polsce przebywa 1,2 miliona Ukraińców, którzy pozostali po inwazji Rosji na Ukrainę. W związku z tym, konieczna jest opracowanie długoterminowej polityki imigracyjnej, edukacyjnej i społecznej, która umożliwi zatrzymanie imigrantów i integrację ich w społeczeństwie oraz rynku pracy. O tym piszą w dwóch pierwszych rozdziałach tych Zeszytów wybitni eksperci zajmujący się od lat badaniami procesów migracji: dr Maciej Duszczyk oraz dr Agata Górny i dr Paweł Kaczmarczyk, z Ośrodka Badań nad Migracjami, działającego w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeci rozdział poświęcony jest sytuacji pracownic domowych w Polsce – to wyniki projektu badawczego realizowanego przez CASE – Centrum Analiz-Społeczno-Ekonomicznych (pod kierunkiem dra Jana Bazylego Klakla) na zamówienie CARE International, amerykańskiej instytucji charytatywnej, która zaangażowała się w 2022 r. w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy w Polsce. 

Spis treści

Ewa Balcerowicz - Wstęp s. 5-6

Maciej Duszczyk - Rozdział 1. Czynniki i warunki przekształcania się Polski w kraj imigracyjny s. 7-14

Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk - Rozdział 2. Migranci i uchodźcy wojenni z Ukrainy na polskim rynku pracy: szanse i wyzwania s. 15-33

Jan Bazyli Klakla -  Rozdział 3. W cieniu. Ukraińskie pracownice domowe w Polsce s. 34-44

 

Przeczytaj/pobierz całą publikację