Nauka:

Szkoła Główna Handlowa

London School of Economics

National Taiwan University

Języki:

Płynny: anglielski, polski, białoruski, rosyjski

Zaawansowany: niemiecki, ukraiński

Aleś Alachnovič

BELARUS TEAM

Aleś Alachnovič jest wiceprezesem Zarządu CASE Białoruś. Pełni funkcję Przedstawiciela Swiatłany Cichanouskiej ds. reform gospodarczych oraz członka Grupy Ekonomicznej Rady Koordynacyjnej (Białoruś). Absolwent London School of Economics i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (pod kierunkiem naukowym prof. Leszka Balcerowicza), studiował chiński model transformacji gospodarczej w National Taiwan University. Wcześniej pracował w EY, McKinsey oraz Narodowym Banku Polski.

Aleś ma ponad 12-letnie doświadczenie naukowe i zawodowe, badając i specjalizując się w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym transformacji gospodarczej.

Płynnie mówi po angielsku, białorusku, polsku i rosyjsku, zna ukraiński i niemiecki.