20 Dec 2023 - 20 Dec 2024
Europe, Financial sector

VAT Gap in the EU

Celem analizy jest poinformowanie o wartości oraz zmianach w latach, jak również o różnicach między państwami członkowskimi w obszarze luk podatkowych i innych istotnych parametrów w sposób zrozumiały, aktualny oraz przyciągający uwagę. Szczególnie skupimy się na luce w zgodności z VAT, luce w polityce VAT, jej elementach składowych oraz efektywności w poborze podatków. Dodatkowym celem jest wspieranie wysiłków administracji krajowych poprzez zwiększenie wiarygodności ich szacunków oraz dostarczenie dowodów ilościowych do oceny skuteczności działań podejmowanych na poziomie UE oraz przez administracje państw członkowskich.

W ramach projektu planujemy:

  • Strukturalne zbieranie danych
  • Przegląd kontekstu ekonomicznego i politycznego z 2022 roku oraz prognozy na rok 2023
  • Obliczenie szacunków luk w zgodności z VAT dla państw członkowskich UE oraz na poziomie UE
  • Obliczenie szacunków luk w polityce VAT i efektywności w poborze podatków dla państw członkowskich UE oraz na poziomie UE
  • Opracowanie raportów dla poszczególnych krajów
  • Studia przypadków
  • Przegląd, ocena i doskonalenie podejścia metodologicznego z poprzedniej edycji VAT Gap in the EU
  • Stworzenie interfejsu wizualizacji i dystrybucji danych online.

Lider projektu: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomiczych

Partner: Oxford Economics

Klient: Directorate-General Taxation and Customs Union (DG TAXUD)