Monika Błaszkiewicz


Specjalizacja:
makroekonomia międzynarodowa, finanse międzynarodowe, ekonometria stosowana

Doświadczenie:
Poprzednie stanowiska:
• Krótkoterminowy konsultant w Ministerstwie Finansów RP (2006)
• Krótkoterminowy konsultant w Banku Światowym (2004)
• Wykładowca, NUI Maynooth (2002)
Ekonomista w Ministerstwie Finansów RP, Departament Polityki Fiskalnej, Analiz i statystyk, bilansu płatniczego (2000 - 2002)

Wykształcenie:
Doktorantka - National University of Ireland, Maynooth
Absolwentka University of Sussex (2000) i Uniwersytetu Warszawskiego (2001)

Dodatkowe szkolenia:
(2001) Financial Programming and Policies, IMF Institute, Washington:
(2001) The Development and Implementation of Economic Strategies (training under Phare'99 twinning agreement), Warszawa i Paryż: 
(2001) Eight-month studies on European Integration (certificate); National School for Public Administration, Warszawa:
(2000) Economic Policy in the Framework of Accession to the EU and EMU, European Commission, JVA, Vienna:

Znajomość języków:
polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (dobry)