Nauka:

Od 1996 r. doktor habilitowany (Szkoła Główne Handlowa w Warszawie)

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (biegły), francuski (dobry)

MAREK GÓRA


Uczestnik projektów CASE

Specjalizacja:
makroekonomia, ekonomia emerytalna i ekonomia pracy

Doświadczenie:
Obecne stanowisko:
Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Poprzednie stanowiska:

  • Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Ubezpieczeń Społecznych (1996-1999), autorem (wraz z Michałem Rutkowskim) projektu polskiej reformy emerytalnej Security through Diversity (Zabezpieczenie przez różnorodność) oraz szefem grupy ekspertów, która zajmowała się reformą
  • Pracownik naukowy w Ifo Institute for Economic Research w Monachium (2004), London School of Economics (1991) oraz Erasmus University Rotterdam (1990-1991)
  • Dyrektoriat ds. Edukacji, Zatrudnienia, Pracy i Spraw Socjalnych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (1992-1993) - członek grupy przygotowującej raport - Rynek Pracy w Polsce ("The Labour Market in  Poland", OECD report)
  • Członek organizacji zawodowych m.in. European Economic Association i European Association of Labour Economists (członek Komitetu Wykonawczego w latach 1990-1997).

Projekty CASE

  • Słowacja: koordynator prac nad reformą emerytalną (2000-2001)
  • Macedonia: Doradca rządowy w sprawach reformy emerytalnej (1999-2001)
  • Polska: współautor reformy emerytalnej Security through Diversity (Zabezpieczenie przez różnorodność) (1996-1999)

Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE