06 Lut 2008

Reforma finansów publicznych w Polsce

Streszczenie

Doświadczenia Portugalii z lat 1995–1999 wyraźnie wskazują na konieczność zmiany polskiej polityki fiskalnej, a odkładanie reformy finansów publicznych jest nieodpowiedzialne. Polska w okresie wzrostu gospodarczego nie powinna żyć na kredyt. To najlepszy czas na oczekiwaną reformę.Takie stanowisko szefa Zespołu Makroekonomicznego CASE dr Macieja Krzaka podziela wielu ekonomistów, o czym mogli się przekonać goście 94. publicznego seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w lutym 2008 r. Organizatorzy zaprosili do wygłoszenia referatów: dr. Macieja Krzaka, szefa Zespołu Makroekonomicznego CASE; prof. dr. hab. Marka Górę z Katedry Ekonomii I SGH oraz dr Agnieszkę Szymecką, adiunkta Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich SGH.