01 Kwi 2012 - 02 Kwi 2012

Potencjał gospodarczy związany z produkcją gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025

04.2012 - 07.2012

Opis projektu:

W ramach projektu zrealizowane zostały dwa zasadnicze cele badawcze: (i) stworzenie trzech realistycznych scenariuszy rozwoju produkcji gazu łupkowego do roku 2025 oraz (ii) zbadanie efektów makroekonomicznych poszczególnych scenariuszy w skali całej polskiej gospodarki. Dla każdego scenariusza określone zostały efekty zatrudnieniowe, dynamika PKB, inwestycji, dochodów do dyspozycji ludności oraz wpływów do budżetu państwa w porównaniu do projekcji bazowej, w której nie wydobywa się gazu łupkowego.
 

Eksperci zewnętrzni:

Piotr Moncarz
Jan Stefanowicz

Partner:

CASE-Doradcy

Sponsor:

PKN ORLEN S.A.