01 Paź 1999 - 01 Wrz 2001

Analiza przyczyn i przebiegu kryzysów walutowych w krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej: Wnioski dla Polski i innych krajów transformujących się

Opis projektu:

Projekt  realizowany był pod kierunkiem Marka Dąbrowskiego.

Analiza porównawcza kryzysów walutowych w wybranych krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

  • mikro- i makroekonomicznych przyczyn mechanizmu powstawania i narastania sytuacji kryzysowej,
  • dynamice kryzysu oraz jego skutkach ekonomicznych i społecznych,
  • efektywności środków zaradczych w fazie przedkryzysowej.

Zespół badawczy opracował bazę danych makroekonomicznych obejmującą główne wskaźniki kryzysów walutowych dla 12 krajów z trzech regionów objętych badaniem. Przeprowadzono analizę modeli teoretycznych oraz wyników empirycznych badań porównawczych. Przygotowano także 11 monografii kryzysów walutowych następujących krajów: Argentyny, Bułgarii, Indonezji, Korei, Malezji, Meksyku, Mołdowy, Rosji, Tajlandii, Turcji i Ukrainy.

Wyniki prac badawczych prezentowane były na seminariach wewnętrznych oraz na konferencjach publicznych. Publikacje wydane w ramach projektu ukazały się w serii Studia i Analizy (nr 208, 209, 211, 218, 219) i w serii Raporty CASE (nr 39, 40, 41, 51). Ponadto w marcu 2003 roku w wydawnictwie Kluwer opublikowana została książka pt. Currency Crises in Emerging Markets przygotowana pod redakcją Marka Dąbrowskiego.

Sponsor:

Komitet Badań Naukowych