01 Lut 2002 - 01 Cze 2002

Źródła wzrostu gospodarczego Ukrainy po kryzysie walutowym 1998 r. oraz perspektywy jego kontynuacji

Opis projektu:

Wspólny projekt CASE i CASE Ukraina, koordynowany przez Małgorzatę Jakubiak, był realizowany w roku 2002 (publiczna prezentacja przypadła na rok 2003). Projekt miał na celu analizę źródeł wzrostu gospodarczego Ukrainy w latach 1999-2001 oraz perspektyw jego kontynuacji w następnych latach.

Zespół w składzie: Małgorzata Antczak, Artsem Boichanka, Marek Dąbrowski, Vladmir Dubrovskij, Inna Golodniuk, Małgorzata Jakubiak, Yurij Kuz'myn, Anna Myślińska, Jacek H. Schirmer i Magdalena Tomczyńska przygotował raport pt. "Źródła wzrostu gospodarczego Ukrainy po kryzysie walutowym 1998 r. oraz perspektywy jego kontynuacji", który został opublikowany w serii "Raporty CASE" nr 55. Pierwsza wersja raportu była dyskutowana podczas wideokonferencji Banku Światowego w dn. 7 października 2002 roku, a ostateczna wersja w trakcie seminarium Banku Światowego w Kijowie 24 marca 2003 r.

Sponsor:

Bank Światowy