Nauka:

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, Akademia Leona Koźmińskiego

Magister, finanse przedsiębiorstwa, Akademia Leona Koźmińskiego

Licencjat, finanse i rachunkowość, Akademia Leona Koźmińskiego

Języki:

Polski (ojczysty), angielski (płynny), francuski (zaawansowany), niemiecki (podstawowy)

Anna Malinowska

Ekonomista

Dr Malinowska ukończyła z wyróżnieniem studia z zakresu finansów przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego. Obroniła rozprawę doktorską poświęconą narzędziom niekonwencjonalnej polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Od 2016 roku specjalizuje się w badaniach empirycznych dotyczących rozwoju instytucjonalnego gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej; jest autorką i współautorką kilku międzynarodowych publikacji w tym zakresie. Od 2013 roku prelegentka wielu międzynarodowych i krajowych konferencji poświęconych tematyce współczesnych finansów. Pracując na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego tworzyła i współtworzyła materiały i programy dydaktyczne oraz wykładała szereg specjalistycznych przedmiotów na studiach polsko- i anglojęzycznych zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia.


Zaangażowanie projektu: ekspert