01 Wrz 2006 - 02 Wrz 2006

Wsparcie lokalnych grup obywatelskich w Gruzji poprzez szkolenie lokalnych władz samorządowych

09.2006 - 12.2006

Opis Projektu: 
Głównym celem projektu jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji poprzez wzmocnienie lokalnej społeczności i wzrostu ekonomicznego miast i powiatów Adżarii.
Działania:
Cztery warsztaty dla kierowników urzędów miejskich i powiatowych Adżarii oraz liderów lokalnych społeczności. Warsztaty prowadzone przez polskich i gruzińskich ekspertów będą miały miejsce w Batumi w okresie październik-grudzień 2006 r. Tematy warsztatów są:

  • Współczesna teoria i praktyka zarządzania lokalnym urzędem miejskim i powiatowym.
  • Zarządzanie efektywnym lokalnym procesem budżetowym
  • Rozwiązywanie problemów lokalnego rozwoju miast i powiatów Adżarii
  • Stworzenie strategii lokalnego rozwoju miast i powiatów Adżarii

Zespoł ekspertów jest w trakcie opublikowaniu "Podręcznika Lokalnego Menadżera Publicznego" (ktore również bedzie znajdowało sie w Internecie). 14-ego grudnia w Tbilisi odbędzie sie konferencja publiczna prezentująca wyniki warsztatów i promująca "Podręcznik Lokalnego Menadżera Publicznego."


Partner:

CASE TRANSCAUCASUS Gruzja

 

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych