Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Post-communist transition and development issues, prywatyzacja, Ukraina

Ukraina: Analiza Narodowego Programu Prywatyzacji

 

Opis Projektu:

Celem projektu jest wskazanie takich zmian w  procesie prywatyzacji na Ukrainie, które przyczyniłyby się do usprawnienia przebiegu tego procesu oraz zaproponowanie rozwiązań trudnych problemów związanych z prywatyzacją.

Podstawową część projektu stanowi analiza poprzedzona dyskusją ekspertów, zakończona raportem. Raport zostanie następnie zaprezentowany i opublikowany.

Główne zagadnienia:

1) Identyfikacja słabych punktów utrudniających kontynuację i zakończenie procesu prywatyzacji na Ukrainie. Są to:

  • Prywatyzacja terenów państwowych, zajętych przez wcześniej sprywatyzowane przedsiębiorstwa
  • Prywatyzacja z udziałem kapitału zagranicznego
  • Reakcja opinii publicznej na efekty prywatyzacji.
  • Czynniki polityczno-ekonomiczne warunkujące kontynuację procesu prywatyzacji oraz jej zakończenie.

2) Wypracowanie rekomendacji dotyczących rozwiązań zidentyfikowanych problemów na podstawie uprzedniej analizy i wniosków powstałych w trakcie spotkania okrągłego stołu ekspertów w SPFU (the State Property Fund of Ukraine - Fundusz Własności Narodowej)

3) Przygotowanie raportu i publiczna prezentacja wyników analizy oraz rekomendacji.

 

Partner:

CASE Ukraina

 

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych