01 Lip 2007 - 02 Lip 2007

Ekonomiczne konsekwencje Umów o Wolnym Handlu pomiędzy UE a Armenią i Gruzją

07.2007 - 03.2008

Pełny tytuł:

Badanie ekonomicznego potencjału, ogólnego ekonomicznego wpływu i konsekwencji Umów o Wolnym Handlu pomiędzy Unią Europejską a Armenią i Gruzją zgodnie z Planami Działań Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 

Opis Projektu:

Celem badania była ocena ekonomicznego potencjału, ogólnego ekonomicznego wpływu i konsekwencji Porozumień o Wolnym Handlu (FTAs) pomiędzy Unią Europejską a odpowiednio Armenią i Gruzją, jak również regionalnej integracji pomiędzy Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem oraz krajami Morza Czarnego.

Badanie polega na wykorzystaniu zarówno ilościowych, jak i jakościowych analiz wraz z badaniami ankietowymi, studiami sektorowymi oraz wiedzy lokalnych ekspertów. Takie podejście, prezentujące wielowarstwową analizę różnych aspektów FTA, pozwoliło uniknąć przedstawicielom władzy opierania się na tylko jednej metodologii.

Rezultatem projektu jest raport końcowy przygotowany dla DG Trade. Raport przedstawił geograficzny zasięg, skalę i cel potencjalnych porozumień (FTA) Gruzji i Armenii z UE, jak również ich wpływ w regionie. Biorąc pod uwagę jakościowe i ilościowe analizy przedstawione w badaniu, raport zawarł odpowiednie rekomendacje.

 

Partner:

Global Insight

 

Sponsor:

Komisja Europejska -  DG Trade