Nauka:


Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe (studia magisterskie), Université Libre de Bruxelles, Belgia (2005)
Stypendium w ramach programu Erasmus,  Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Polska (2004)

Języki:

Francuski (biegły), angielski (biegły), polski (roboczy), holenderski (roboczy)

Sebastien Leclef


Przewodniczący Rady Dyrektorów, CASE Mołdowa

Sébastien Leclef jest absolwentem Université Libre de Bruxelles (Belgia, 2005). W CASE pracuje od 2006 roku. Jako Senior Officer ds. Programów Badawczych koordynuje proces aplikacji, odpowaiada za opracowanie wniosków, skład zespołów i planowanie finansowe. Był odpowiedzialny za zarządzanie i raportowanie przy różnych projektach UE (6 i 7 Programie Ramowym a także Programie Ramowym Europaid. Był też administratorem projektu FP6 ENEPO, w którym CASE stał na czele konsorcjum składającego się z dziesięciu instytucji z różnych krajów. Od czerwca 2011 roku Sebastien Leclef jest Prezesem Zarządu CASE Mołdowa.

Zarządzane projekty:

  • ENEPO - EU Eastern Neighbourhood - Economic Potential and Future Development

  • MICRODYN - Competitiveness in the Knowledge-Based Economy

  • ESCIRRU - Economic and Social Consequences of Industrial Restructuring in Russia and Ukraine

  • Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market

  • Egypt: Technical assistance to the Cabinet of Ministers - Information and Decision Support Center

  • Assistance in preparing the PRSP in Tajikistan

  • Morocco: Mid-term technical evaluation of the Support Program to the implementation of the Association Agreement

  • Djibouti: Technical Assistance in drafting the Joint Annual Report (JAR) and Country Strategy Paper (CSP)


Zaangażowanie projektu: kierownik