Advisory, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

KEINS Przedsiębiorczość oparta na wiedzy: innowacja, sieci i systemy

 

Opis projektu:

W ramach ogólnej problematyki Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) konsorcjum ośmiu partnerów pod kierunkiem Uniwersytetu Luigi Bocconi z Włoch badało przedsiębiorczość opartą na wiedzy w Europie. Badania koncentrowały się na trzech typach przedsiębiorczości: start-up, korporacyjnej oraz akademickiej. Projekt miał zainicjować dyskusję i przeanalizować koncepcje przedsiębiorczości opartej na wiedzy, zbadać jej relacje z innowacyjnością, zdefiniować rolę sieci powiązań (wymiany informacji, finansowych oraz społecznych), ocenić przedsiębiorczość opartą na wiedzy w różnych sektorach i narodowych systemach innowacji, a także sformułować rekomendacje dla polityk gospodarczych. W realizacji projektu uczestniczyli Małgorzata Jakubiak, Michał Górzyński i Richard Woodward. Na dwóch kolejnych spotkaniach w 2005 roku: w Mediolanie (3-4 lutego) oraz w Lizbonie (13-14 października) były prezentowane i dyskutowane opracowania teoretyczne oraz wstępne studia przypadków.

 

Sponsor:

Komisja Europejska, 6 Program Ramowy