01 Gru 2003 - 01 Lut 2005

Utrzymanie niskiego poziomu inflacji na Ukrainie w kontekście liberalnej polityki finansowej


Opis projektu:

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z  CASE Ukraina oraz Instytutem Reform z Kijowa zrealizował projekt, którego celem było zbadanie warunków koniecznych dla podtrzymania ekonomicznego wzrostu Ukrainy przy utrzymaniu niskiej inflacji.
Eksperci CASE oraz zespół Instytutu Reform pod kierunkiem Małgorzaty Jakubiak przeanalizowali doświadczenia Polski i innych państw w osiągnięciu i utrzymaniu niskiej inflacji, a następnie dokonali pomiaru inflacji bazowej i mechanizmów transmisji monetarnej na Ukrainie.

Wyniki badań, prezentowane podczas kilku seminariów w Kijowie, podsumowane zostały na konferencji w dn. 10 grudnia 2004 r.  W konferencji wziął udział również prof. Marek Dąbrowski.

Publikacja książkowa z projektu, która ukazała się nakładem CASE Ukraine, dostępna jest na stronie www.case-ukraine.kiev.ua


Sponsor:

PAUCI (Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej)