01 Lis 2006 - 02 Lis 2006

Rosja: Analiza skutków ekonomicznych potencjalnego porozumienia o wolnym handlu między Unia Europejską i Rosją

11.2006 - 07.2007

Opis Projektu:

Celem projekt jest ocena skutków ekonomicznych potencjalnego porozumienia o wolnym handlu między Unia Europejską a Rosją. Rozważane są scenariusze porozumienia obejmującego od eliminacji stawek celnych do harnmonizacji legislacji i zmian w polityce krajowej takich jak reforma sektora energetycznego. Raport końcowy będzie zawierał dyskusję relacji handlowych i gospodarczych UE-Rosja, pozataryfowych barier w handlu jak też problemów związanych ze świadczeniem usług i bezpośrednimi inwestycjaimi zagranicznymi w Rosji. Skutki ekonomiczne różnych scenariuszy porozumienia o wolnym handlu zostaną oszacowane przy pomocy modelu równowagi ogólnej. Raport będzie stanowił kompletną analize możliwych skutków takiego porozumienia dla Rosji, UE oraz ich partnerow handlowych.

The final study,  Economic Feasibility and General Economic Impact of a Free Trade Agreement between the European Union and the Russian Federation was presented by representatives of the CASE team to the EC on July 7th, 2007.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Dyrektoriatu Generalnego ds. Handlu

 

Sponsor:

Komisja Europejska - Dyrektoriat Generalny ds. Handlu