01 Kwi 2005 - 01 Maj 2005

Ocena strategii rządu Republiki Mołdowy i Narodowego Banku Mołdowy dotyczącej rozwoju sektora finansowego w latach 2005-2010

Opis projektu:

W ramach projektu grupa ekspertów (Marek Dąbrowski, Vitaliy Dorofiejew, Veaceslav Negruta oraz Artur Radziwiłł) dokonali przeglądu dokumentów regulujących współpracę rządu Mołdowy z Narodowym Bankiem Mołdowy (NBM) i w oparciu o najlepsze międzynarodowe i europejskie doświadczenia, skomentowali pozycję oraz status prawny NBM. Raport został przekazany Premierowi oraz Prezesowi Narodowego Banku Mołdowy.

 

Sponsor:

UNDP Mołdowa