01 Sty 2003 - 01 Sty 2003

Korygowanie danych inflacyjnych z tytułu sezonowości na podstawie miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za lata 1991-2002


Opis projektu:

Projekt miał na celu przeanalizowanie metod korygowania sezonowości w polskich danych inflacyjnych na podstawie miesięcznych zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za lata 1991-2002.
Autor opracowania przeanalizował dwie najczęściej stosowane na świecie metody wprowadzania korekt sezonowych opartych o estymację ARIMA. Pierwszą z nich jest technika opracowana w amerykańskim Bureau of the Census, której najnowsza wersja zawarta jest w pakiecie X-12-ARIMA. Drugą jest rekomendowany przez EUROSTAT i rozpowszechniony w Europie pakiet TRAMO/SEATS. Analiza liczącego 144 obserwacje szeregu miesięcznych zmian wskaźnika CPI pozwoliła na ocenę porównawczą obu metod i ostateczną rekomendację drugiej z nich, a więc TRAMO/SEATS, jako optymalnej w warunkach polskich.

Wyniki badań ukazały się w 'Wiadomościach Statystycznych'.

 

Sponsor:

Główny Urząd Statystyczny