Advisory, Europe, integracja, Trade, economic integration and globalization

Economic and Political Challenge Faced By the Ten New Member States from Central and Eastern Europe of Acceding to the Euro in a "post-Lehman Brother's' World

 

Opis projektu:

Marek Dąbrowski oraz  Przemysław Woźniak włączyli się w opracowanie finansowane przez  Open Society Institute - SOFIA poprzez ocenę politycznych i gospodarczych wyzwań stojących przed 10 nowymi członkami Unii Europejskiej aby dołączyć dpo strefy Euro, w dobie kryzysu gospodarczego. 

Sponsor:

Open Society Institute - OSI Sophia

więcej o projekcie