Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, finanse publiczne, Macroeconomics and macroeconomic policy

Zwiększenie udziału kazachskich organizacji pozarządowych w procesie projektowania budżetu

 

Opis Projektu:

W ramach wizyty studyjnej CASE gościł grupę przedstawicieli organizacji pozarządowych i dziennikarzy z Kazachstanu. Wizyta miała na celu zapoznanie uczestników z procesem planowania, realizacją i kontrolą społeczną budżetu w Polsce. Cykl wykładów prowadzonych przez ekspertów CASE obejmował następujące zagadnienia: funkcje finansów publicznych i ich rola w gospodarce, gospodarka budżetowa, dochody i wydatki publiczne, finansowanie deficytu budżetowego. Tematyka wizyty studyjnej dotyczyła także wpływu sektora pozarządowego na politykę i gospodarkę finansową państwa. W programie wizyty znalazły się spotkania z przedstawicielami administracji publicznej, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych zaangażowanymi w dyskusję społeczną na temat polityki budżetowej.

 

Sponsor:

Soros Foundation - Kazachstan