01 Paź 2004 - 01 Lut 2006

Zatrudnienie osób o niskich kwalifikacjach i klin podatkowy w Polsce na tle wybranych krajów OECD oraz Europy Środkowej i Wschodniej

 

Opis projektu:

Projekt miał na celu wyjaśnienie przyczyn wysokiego bezrobocia strukturalnego w Polsce. Powszechnie sądzi się, że za wysoki poziom bezrobocia w Polsce odpowiadają w decydującym stopniu czynniki takie, jak restrykcyjny kodeks pracy, wysoki poziom uzwiązkowienia czy system zasiłków dla bezrobotnych. Badania makro- i mikroekonomiczne wskazują, że osoby o niskich kwalifikacjach najdotkliwiej odczuwają konsekwencje klina podatkowego. W konsekwencji, wysoki klin podatkowy, może być potencjalnie najbardziej szkodliwym czynnikiem w krajach, w których ten typ niskokwalifikowanej pracy jest powszechny. Powyższe wyniki powinny stanowić ważne przesłanie dla polityków gospodarczych, szczególnie z Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt został sfinansowany z grantu badawczego Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. W skład zespołu badawczego pracującego pod kierunkiem Marka Góry wchodzili Mateusz Walewski, Artur Radziwiłł i Agnieszka Sowa. Projekt zakończył się w I kwartale 2006 r.


Kraje objęte projektem:

Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia i Bułgaria


Sponsor:

Komitet Badań Naukowych (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji)