Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy, Mołdowa, Post-communist transition and development issues, wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy w krajach WNP -Mołdowa

Celem projektu, finansowanego przez Global Development Network (GDN), było zbadanie barier wzrostu gospodarczego w Mołdowie i innych krajach transformacji. Raport przygotowany przez Artura Radziwiłła (CASE) oraz Olega Petrushina (Center for Strategic Studies) był przedstawiony na konferencji GDN w Rio de Janeiro w grudniu 2001. Raport opublikowany został w kwietniu 2004 roku jako jeden z rozdziałów książki pt. "The Economic Prospects for the CIS: Sources of Long Term Growth".