Advisory, bezrobocie, Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Labor market, social policy and social services, polityka społeczna, rynek pracy

Wsparcie badań i analiz rynku pracy w Białorusi

 

Opis Projektu:

Głównym celem prowadzonego przez CASE projektu pomocowego na rzecz Białorusi było wypełnienie w jakimś stopniu niedoboru badań i wskazań naprawczych w dziedzinie rynku pracy we współczesnej Białorusi oraz dostarczenie lokalnym ekspertom oraz opinii publicznej obiektywnych informacji na temat problemów rynku pracy. Eksperci CASE pod kierunkiem Mateusza Walewskiego i Alexandra Chubrika sformułowali analizę białoruskiego rynku pracy (w szczególności zatrudnienia, bezrobocia, czynników kształtujących płace, strukturę płac, dynamikę płac i produktywności, ubezpieczenia społeczne) oraz rekomendacje dla polityki gospodarczej.

 

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych