Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, gospodarka rynkowa, integracja, Macroeconomics and macroeconomic policy, Mołdowa, reformy gospodarcze, Trade, economic integration and globalization, Unia Europejska

Polskie doświadczenia w procesie integracji europejskiej - lekcje dla Mołdowy


Opis projektu:

Projekt miał na celu przekazanie polskich doświadczeń w zakresie integracji europejskiej i procesów  dostosowawczych do Jednolitego Rynku UE oraz rozpowszechnianie wiedzy o stanie przygotowań Mołdowy do stowarzyszenia z UE. Przeprowadzona została niezależna analiza sytuacji makroekonomicznej Mołdowy w kontekście jej aspiracji członkowskich oraz dochodzenia do gospodarki rynkowej. Na jej podstawie przygotowane zostały rekomendacje dot. koniecznych zmian gospodarczych i instytucjonalnych w tym kraju.


Partner:

CASE Mołdowa

 

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP