01 Sty 2002 - 01 Cze 2002

Mechanizmy transmisji polityki monetarnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Analiza przy użyciu metody VAR

O projekcie:

Zespół w składzie: Georgy Ganev (Centrum Strategii Liberalnych, Bułgaria), Krisztina Molnar (Narodowy Bank Węgier), Krzysztof Rybiński (BPH PBK SA), oraz Przemysław Woźniak (koordynator, CASE) zbadał mechanizmy transmisji polityki monetarnej w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej z użyciem porównywalnej metodologii. W analizie empirycznej dwóch kanałów transmisji: kanału stopy procentowej oraz kanału kursu walutowego zastosowano funkcję reakcji, test przyczynowości oraz test kointegracji.

Wyniki badań zostały opublikowane w serii Raporty CASE (Nr 52) w październiku 2002 r.

Sponsor:

CERGE-EI