Seminaria mBank - CASE

Seminaria to cykl uznanych wykładów publicznych i dyskusji panelowych, zainicjowanych w roku 1992 wspólnym wysiłkiem CASE, wówczas młodego, prywatnego think tanku zajmującego się problematyką gospodarczą i PBR – Polskiego Banku Rozwoju, nowego polskiego banku, i organizowanych systematycznie przez 28 lat. Po połączeniu PBR z BRE Bankiem w 1998 roku seminaria były organizowane dzięki hojnemu wsparciu BRE Banku i znane pod nazwą Seminaria BRE - CASE.

Seminaria stanowią forum dyskusji ekonomistów akademickich i z sektora finansowego, studentów kierunków ekonomicznych, oraz dziennikarzy gospodarczych. Spotkania dotyczą kluczowych zagadnień makroekonomicznych, sektora finansowego i finansów publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej, unii monetarnej, a także ważnych zagadnień polityki gospodarczej w Polsce, w UE i na świecie. Od 2011 roku seminaryjne obrady transmitowane są na Polskim Portalu Finansowym Bankier.pl. Po każdym seminarium ukazuje się Zeszyt w formie elektronicznej, zawierający zamówione teksty albo autoryzowane teksty wystąpień prelegentów na seminarium.

Od stycznia 2014 roku, w związku z procesem rebrandingu w Grupie BRE i zastąpieniem nazwy BRE Bank przez mBank, seminaria kontynuowane są pod nowym szyldem: Seminaria mBank – CASE. Kolejną zmianą jest publikacja wszystkich Zeszytów poseminaryjnych pod nową nazwą Zeszyty mBank - CASE, w zarówno w języku polskim, jak i angielskim.