Advisory, Europe, kraje transformacji, Labor market, social policy and social services, rynek pracy

Konsultant ds. rynku pracy

Opis projektu:

Mateusz Walewski przebywał z misją w Kosowie w grudniu 2002 roku jako konsultant ds. reformy rynku pracy. Ekspert CASE w oparciu o doświadczenia krajów transformujących się przygotował analizę sytuacji na rynku pracy w Kosowie.

 

Sponsor:

Riinvest