Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization

Doradztwo makroekonomiczne dla Gruzji

Opis projektu:

Eksperci, pod kierunkiem Leszka Balcerowicza, a następnie Jerzego Millera współpracowali z kancelarią prezydenta Eduarda Szewardnadze oraz rządem Gruzji w przygotowaniu koncepcji reform niezbędnych dla tego kraju.

Spotkania z gruzińskimi urzędnikami i politykami, a także instytucjami wspierającymi przemiany w Gruzji dotyczyły m.in. prywatyzacji, restrukturyzacji, rolnictwa, MŚP, zadłużenia zagranicznego, walki z przemytem oraz reformowania służb podatkowych i celnych. Eksperci CASE doradzali w Gruzji także w kwestiach polityki budżetowej i rozwoju gospodarczego oraz zwalczania biedy. W ramach projektu prowadzone były ponadto prace nad niezależnym kwartalnikiem prognostycznym dla Gruzji pod nazwą "Georgian Economic Outlook".

W realizacji projektu uczestniczyli: Leszek Balcerowicz, Jerzy Miller, Witold Skrok (finanse publiczne), Ewa Balcerowicz (MŚP, procedury rejestracyjne, licencyjne oraz mikrokredyty), Mateusz Walewski (stały przedstawiciel projektu w Tbilisi), A. Siejda (prywatyzacja), Arkadiusz Krężel (restrukturyzacja), Ryszard Brzezik (rolnictwo), Witold Szwajkowski (mikrokredyty) oraz Krzysztof Krowacki (negocjacje zadłużenia zagranicznego), Tamaz Asatiani, Mikhail Tokmazishvili oraz Georgi Kavelashvili.

Raport podsumowujący wyniki projektu oraz zawierający rekomendacje dla polityki gospodarczej Gruzji dostępny jest na stronie internetowej w języku angielskim.

Sponsor:

Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID)