06 Lut 2006

Czy polski przemysł jest konkurencyjny w UE?

Dokument prezentuje wyniki projektu koordynowanego przez CASE pt. Zmiany konkurencyjności przemysłu przetwórczego jako czynnik integracji: identyfikacja wyzwań Jednolitego Rynku rozszerzonej UE (Changes in industrial competitiveness as a factor of integration: identifying challenges of the enlarged Single European Market).