Pozostałe

Czy polski przemysł jest konkurencyjny w UE?

Tytuł:

        

Czy polski przemysł jest konkurencyjny w UE?
Czynniki i skutki walki konkurencyjnej prowadzonej przez polskie firmy w UE przedstawili prof. Anna Wziątek-Kubiak, dr Ewa Balcerowicz, Agnieszka Furmańska-Maruszak oraz Krzysztof Szczygielski

Termin: 28 marca 2006 r., wtorek, godz. 11:00

Miejsce:

sala konferencyjna CASE przy ul. Sienkiewicza 12 w Warszawie
IV piętro

Projekt: Zmiany w konkurencyjności przemysłu przetwórczego jako czynnik integracji: identyfikacja wyzwań Jednolitego Rynku rozszerzonej UE

Dostępne dokumenty:

Materiał prasowy (do druku, jęz. polski)
Zaproszenie (do druku, jęz. polski)

Szczegółowe informacje: Na konferencji przedstawione zostały wyniki międzynarodowego projektu finansowanego ze środków 5 Programu Ramowego UE i realizowanego pod kierunkiem CASE w latach 2003-2006. Wynik projektu wskazują m.in. że:

Większość branż polskiego przemysłu przetwórczego zwiększyła udział w unijnym rynku i poprawiła konkurencyjność, choć proces ten był nierównomierny w czasie (lata 1995-1998 i po 1999 r.) oraz  między branżami  przemysłu przetwórczego (branże tradycyjnie konkurencyjne, szybko poprawiające konkurencyjność oraz niekonkurencyjne).

Głównym źródłem wzrostu konkurencyjności był szybszy wzrost wydajności pracy w Polsce niż w Unii oraz szybszy wzrost wydajności pracy niż płac. W walce konkurencyjnej dominowała więc konkurencja wydajnością pracy, a nie płacami. W sferze mikroekonomicznej głównymi barierami wzrostu konkurencyjności był niski poziom i wzrost inwestycji, niski poziom i postęp w zakresie innowacyjności oraz stosunkowo niska jakość produkowanych w Polsce towarów przemysłowych. W Polsce wiele branż jest konkurencyjnych w zakresie towarów  średniej jakości, na które wzrost popytu w Unii jest wolniejszy niż na towary wysokiej jakości.

Subsydia i selektywna pomoc państwa nie spowodowały poprawy konkurencyjności jej beneficjentów.

Różnicowanie się konkurencyjności między branżami polskiego przemysłu  wpływało na zmiany strukturalne przemysłu przetwórczego oraz pośrednio na zmiany zatrudnienia. Wzrost konkurencyjności stymulował wzrost produkcji w danej branży lub hamował jej spadek, a to z kolei przekładało się na zmiany zatrudnienia.

W najbliższych latach o wzroście gospodarczym, zmianach strukturalnych i zmianach zatrudnienia decydować będzie dynamika zmian inwestycji i innowacyjności gospodarki. Oznacza to także uzależnienie wzrostu gospodarczego od napływu kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich oraz zdolności do wykorzystania funduszy strukturalnych.

=======================
Dalsze pytania proszę kierować do:
Joanna Binienda, Specjalista ds. PR
joanna.binienda@case.com.pl, tel. (+22) 622 66 27
=======================