Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy

Białoruska gospodarka: usprawnienie narzędzi analitycznych i ich aktywna promocja

 

Opis projektu:
Białoruska gospodarka: usprawnienie narzędzi analitycznych i aktywna promocja był to projekt umożliwiający kontynuację prac zespołów makroekonomicznych CASE i IPM CASE nad białoruskim kwartalnikiem analityczno-prognostycznym pt. "Belarusian Economic Outook" (BEO). Prace obu zespołów koordynował Rafał Antczak. Zespół IPM CASE pracował nad poprawą jakości prognoz, jak również przygotował plan ich aktywnej promocji. Badanie ankietowe przeprowadzone w drugim kwartale 2004 r. wśród 300 respondentów z instytucji finansowych, firm komercyjnych oraz ambasad i organizacji międzynarodowych wskazało, że potencjalni subskrybenci BEO zaintersowani są szczególnie problematyką wzrostu gospodarczego, handlu zagranicznego, inflacji, stabilizacji makroekonomicznej oraz rozwoju sektora prywatnego. Ku satysfakcji całego zespołu kwartalnik otrzymał od większości respondentów ogólną ocenę 4 lub 5 w pięciostopniowej skali.

 

Partner:

Instytut Badawczy IPM CASE

 

Sponsor:

Open Society Institute