Advisory, bezrobocie, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Labor market, social policy and social services, polityka społeczna, ubóstwo

Analiza społecznych skutków Strategii Redukcji Ubóstwa w Armenii

 

Opis projektu:

Celem projektu było udzielenie wsparcia rządowi Armenii w realizacji i monitorowaniu przebiegu Strategii, a zwłaszcza zdefiniowanie kryteriów umożliwiających ocenę jej rzeczywistego wpływu na redukcję ubóstwa. W ramach projektu przeprowadzono w Erewaniu warsztaty dotyczące problematyki aktywizacji bezrobotnych oraz systemu zasiłków społecznych, które miały na celu zwiększenie kwalifikacji urzędników Ministerstwa Polityki Społecznej oraz Urzędu ds. Zatrudnienia.

 

Sponsor:

GTZ