Advisory, Europe, Labor market, social policy and social services, labour migration, rynek pracy, Unia Europejska

Analiza rynku pracy w Krajach UE-8, część II

 

Opis Projektu:

Analiza rynku pracy w krajach UE-8, część II (EU-8 Labor Market Study, Part II) to kontynuacja wczesniejszego projektu o tej samej nazwie. Projekt dla Banku Światowego realizował Mateusz Walewski. W oparciu o dane EUROSTAT ekspert przygotował dodatkowe analizy dotyczące wielkości i trwałości różnic na rynku pracy w krajach UE-8. Przeanalizowane zostały dane dotyczące migracji w latach 2000-2002 pomiędzy krajami UE-8 w oparciu o badanie LFS (Labour Force Survey) za lata 2003 i 2004.

 

Sponsor:

Bank Światowy