Advisory, Europe, Labor market, social policy and social services, mobilność, rynek pracy, Unia Europejska

Analiza rynku pracy w krajach UE-8

 

Opis projektu:

Analiza rynku pracy w krajach UE-8 (EU-8 Labor Market Study) została przeprowadzona na potrzeby raportu Banku Światowego zatytułowanego "Labor Market Mobility in EU-8 Countries".  Mateusz Walewski (CASE) dokonał przeglądu literatury dotyczącej mobilności ludności, przygotował analizę tego zjawiska w Polsce, a także zweryfikował dostępność danych na ten temat w pozostałych nowych krajach członkowskich Unii.

 

Sponsor:

Bank Światowy