Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Gruzja, Labor market, social policy and social services, rynek pracy, sektor publiczny, Trade, economic integration and globalization

Wsparcie techniczne dla reorganizacji Minsterstwa Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej Gruzji

 

Opis Projektu:

Projekt zrealizowany został przez Bartłomieja Piotrowskiego i sfinansowany przez USAID. Zadania eksperta obejmowały analizę dokumentów dotyczących funkcji publicznych realizowanych przez Ministerstwo oraz inne agendy rządowe prowadzące polityki rynku pracy oraz przygotowanie rekomendacji tzw. dobrych praktyk dotyczących usług publicznych w tym sektorze. Bartłomiej Piotrowski przygotował propozycje racjonalizacji tych funkcji i zarządzania usługami publicznymi w Gruzji, dokonał także identyfikacji głównych zadań, które winny być wypełniane przez Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej. Ekspert doradzał Ministrowi Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej w kwestiach dotyczących m.in. liczby potrzebnych pracowników i ich kwalifikacji i uczestniczył w przygotowaniu strategii zmian dotyczących zarządzania Ministerstwem.

 

Sponsor:

USAID