01 Lip 2007 - 02 Lip 2007

Ukraina: Analiza potencjału produkcji oraz eksportu płynnych biopaliw

07.2007 - 12.2007

Opis Projektu:

Celem projektu jest ocena opłacalności produkcji płynnych biopaliw na Ukrainie oraz promocja produkcji rolniczej i przetwórczej związanej z uzyskiwaniem biopaliw.
Analiza będzie przeprowadzona w celu badania i promowania energooszczędnych technologii, poprzez pozyskiwanie odnawialnych nośników energii w postaci płynnych biopaliw. Mają one zastępować wykorzystanie nieodnawialnych oraz  szkodliwych ekologicznie zasobów ropy, węgla i gazu. Rezultatem ma być opracowanie spójnych zaleceń dla zrównoważonej produkcji i przetwórstwa biopaliw w celu ich maksymalizacji pod względem ilości i opłacalności pozyskiwania. Towarzyszyć temu będzie opracowanie szczegółowych wskazówek dla rolników, produkujących materiał roślinny dla biopaliw oraz przetwarzających go przedsiębiorców, a także porad dotyczących otoczenia prawno-ekonomicznego dla decydentów.
Celem jest także promowanie rozwoju terenów rolniczych poprzez tworzenie silnych grup producentów i przetwórców biopaliw oraz racjonalnego gospodarowania na niewykorzystywanych użytkach rolnych, w szczególności wyłączonych z produkcji na cele spożywcze (np. skażonych, odłogowanych).
Projekt przyczyni się do wzrostu świadomości i poziomu wiedzy na temat biopaliw jako alternatywnych źródeł energii. Jesteśmy przekonani, że wiedza ta pozwoli na zwiększenie inicjatyw i przedsiębiorczości w ukraińskim społeczeństwie  oraz, że stanie się bodźcem do rozwoju i promocji rolnictwa.

 

Partner:

CASE Ukraina

 

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych