Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka kursowa i problemy wchodzenia do strefy Euro, polityka monetarna, Research, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska

Strategie monetarne i kursowe w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej

Opis projektu:

Prace badawcze koordynował Lucjan T. Orłowski (Sacred Heart University, USA; CASE), partnerami w projekcie byli: Casper de Vries (EUR Rotterdam), Jens Hőlscher (UB University of Brighton). Roman Matoušek (CNB Prague), Josef Plasmans (UFSIA University of Antwerp), Lucio Vinhas de Souza (TI Rotterdam) i Antanas Buracas (VMU Vilnus). Asystentem naukowym ze strony CASE był Mariusz Jarmużek.

Celem projektu było sformułowanie zasad polityki monetarnej, która umożliwiłaby i ułatwiła proces monetarnej konwergencji krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Przeprowadzono przegląd i dokonano oceny różnych wariantów konwergencji systemów monetarnych oraz reżimów kursowych pod względem możliwości ich dostosowania do EMU. Przeprowadzono także badania empiryczne kanałów transmisji polityki monetarnej, na podstawie których sformułowano optymalną ścieżkę konwergencji monetarnej dla każdego rodzaju reżimu kursowego. Badania podsumowano na międzynarodowej konferencji w lutym 2002 r. w Warszawie, zorganizowana przez CASE oraz NBP.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.tinbergen.nl/~phare/Workshops/workshop-III.html

Sponsor:

ACE Phare Programme