Lucjan T. Orłowski

Członek Rady Naukowej CASE


Doświadczenie:
Obecne stanowisko:
profesor ekonomii i finansów międzynarodowych , kierownik Katedry Ekonomii i Finansów w Sacred Heart University, Fairfield, Connecticut, USA

Poprzednie stanowiska:
• Doradca, The National Bank of Poland, (since October 2002)
• Senior Fellow, University of Bonn - Center for European Integration Studies (ZEI), Bonn, Germany (since May 2000)
• Koordynator projektu, European Commission PhareACE P98-1065R: Monetary and Exchange Rate Strategies Related to the Current European Union's Enlargement Process, (September 2000-May 2002)
• członkiem Rady Polityki Makroekonomicznej Ministra Finansów (1997 - 2001)

 

Wykształcenie:
Od 1979 r. doktor nauk ekonomicznych (Karol Adamiecki University of Economics)

Dodatkowe szkolenia:
Fulbright Fellowship, New York University-Stern School of Business (1981-1983)

 

Znajomość języków:
polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (dobry), rosyjski (biegły), hiszpański (dobry)
 


Zaangażowanie projektu: ekspert