01 Cze 2007 - 02 Cze 2007

Słowacja: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze motoryzacyjnym

06.2007 - 12.2007

Opis Projektu:

Głównym celem projektu jest zebranie informacji na temat producentów zagranicznych wkraczających na słowacki rynek motoryzacyjny oraz strategii ich działań, a także ogólnej charakterystyki rynku - wielkości, koncentracji, dominujących trendów, produktywności, konkurencji, kluczowych firm słowackich. Podczas realizacji projektu przeprowadzone zostaną zarówno wywiady z firmami, jak i analiza regulacji prawnych i polityki w tym sektorze, które pomogą wyjaśnić sukcesy w tej dziedzinie.

Główne zagadnienia badawcze:

  1. Główne czynniki wpływające na słowacki sektor motoryzacyjny.
  2. Wpływ inwestycji w sektorze motoryzacyjnym na wzrost ekonomiczny na Słowacji.
  3. Czynniki napędzające wzrost gospodarczy na Słowacji oraz ich udział w rozwoju sektora motoryzacyjnego.
     

Sponsor:

Bank Światowy