01 Sty 2006 - 02 Sty 2006

Przenoszenie się kapitału i konkurencja podatkowa między starymi i nowymi krajami członkowskimi UE

01.2006 - 12.2006

Kraje objęte projektem:

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

 

Sponsor:

CERGE-EI (2006 GDN Regional Research Competition)