01 Lut 2006 - 02 Lut 2006

Przegląd polityki społecznej w Polsce

02.2006 - 06.2006

Opis Projektu:

Przegląd polityki społecznej w Polsce jest częścią projektu Banku Światowego pt. "Przegląd polityki społecznej w krajach EU-8" poświęconym 8 nowym członkom Unii Europejskiej. Analiza dla Polski będzie polegała na przeglądzie zmian w polityce społecznej z punktu widzenia efektów działania obranego systemu świadczeń społecznych i polityki rynku pracy. Przegląd z jednej strony będzie się opierać o analizę statystyczną tych efektów, z drugiej o analizę kształtu szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym systemy ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej i polityki rynku pracy.

 

Sponsor:

Bank Światowy