Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Ukraina

Program wspierania reform gospodarczych w krajach d. ZSRR [Ukraina]

Opis projektu:

Projekt ten był finansowany w latach 1992-1994 przez Fundację Stefana Batorego i Open Society Institute, a jego zakres merytoryczny dotyczył wspierania rynkowych reform gospodarczych w państwach postradzieckich.

Kierownikiem projektu, który w marcu 1993 roku objął także Ukrainę, był Marek Dąbrowski.

W programie uczestniczyli m.in.: Leszek Balcerowicz, Stanisław Wellisz, Marcin Święcicki, Piotr Kozarzewski, Grażyna Gęsicka oraz Kazimierz Kloc. Obok diagnozy stanu gospodarki ukraińskiej, eksperci CASE przygotowali także projekt programu reform oraz kilkanaście innych opracowań, zawierających rekomendacje działań niezbędnych dla ukraińskiej gospodarki. Eksperci nawiązali współpracę z m.in. Fundacją Odrodzenie, Instytutem Administracji Państwowej i Samorządu Lokalnego przy rządzie Ukrainy oraz Centrum Perspektywicznych Badań Ekonomicznych.