Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Kirgistan, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka gospodarcza, Post-communist transition and development issues

Program wspierania reform gospodarczych w krajach d. ZSRR [Kirgistan]

Opis projektu:

Projekt finansowany w latach 1993-1994 przez Fundację im. Stefana Batorego i Open Society Institute obejmował kraje byłego Związku Radzieckiego: Rosję, Ukrainę, Białoruś, Kazachstan oraz Kirgistan.

Pierwsza misja Marka Dąbrowskiego, zorganizowana we współpracy z Harwardzkim Instytutem Rozwoju Międzynarodowego (Harvard Institute for International Development) miała miejsce w czerwcu 1993 r., kontynuowana była przez misję Kazimierza Kloca i Juliana Pańkowa w sierpniu 1993 r. W czerwcu i lipcu 1994 r. miała miejsce kolejna misja CASE w składzie: Rafał Antczak, Marek Dąbrowski, [Władysław Jermakowicz], Kazimierz Kloc i Julian Pańków, której efektem stał się całościowy raport dotyczący gospodarki Kirgistanu, zawierający liczne wnioski dla polityki gospodarczej (w językach rosyjskim i angielskim) oraz seria publikacji nt. Kirgistanu.