03 Lut 2013 - 04 Lut 2013

Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO

02.2013 - 11.2013

Opis Projektu:

Projekt „Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO” ma na celu doprowadzenie do poprawy współpracy instytucji publicznych i obywatelskich na Białorusi w szerokim obszarze polityk związanych z akcesją Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Czas na realizację takiego projektu jest szczególnie dobry ze względu na zmuszenie Białorusi przez zewnętrzne okoliczności (akcesję Rosji do WTO przy zapisach Umowy o Unii Celnej) do znacznej intensyfikacji negocjacji akcesyjnych WTO.

 

Struktura projektu i zaangażowanie CASE
Partnerzy projektu - CASE i IPM - są w unikalnej pozycji dysponując odpowiednim potencjałem analitycznym i znacznym doświadczeniem w dostarczaniu rzetelnych informacji i danych oraz organizacji konsultacji społecznych dla decyzji politycznych związanych z procesami integracji ekonomiczno-handlowej na Białorusi i na całym obszarze b. ZSRR. Dzięki zaplanowanym działaniom (analitycznym, szkoleniowym - w tym dla mediów - oraz moderowaniu dialogu społecznego) projekt ma szansę wzmocnić kulturę współpracy międzysektorowej w kształtowaniu polityk publicznych na Białorusi.

Projekt składa się z dziewięciu działań, które poza konferencją końcową, będą przeprowadzone na terenie Białorusi:

  1. Opracowanie: „Przystąpienie do WTO i rozwój gospodarczy: Doświadczenia nowych krajów członkowskich oraz implikacje dla Białorusi”
  2. Opracowanie: „Przystąpienie Białorusi do WTO: Następstwa dla rynku krajowego”
  3. Opracowanie: „Społeczne skutki przystąpienia do WTO Białorusi”.
  4. Badanie ankietowe przedsiębiorców
  5. Szkolenia dla dziennikarzy i liderów opinii (liczba uczestników: 30 osób)
  6. Seminarium na temat skutków przystąpienia do WTO (liczba uczestników: 50 osób)
  7. Publikacje w mediach na temat skutków przystąpienia Białorusi do WTO
  8. Konferencja w Warszawie (liczba uczestników: 50 osób)
  9. Ewaluacja