01 Kwi 2007 - 02 Kwi 2007

Ocena zbieżności rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski z Unia Europejską

04.2007 - 06.2007

Opis Projektu:

Badanie przedstawi i oceni kluczowe obszary spójności społeczno-gospodarczej i stopień konwergencji Polski z UE. Obok oceny stanu faktycznego zawierać będzie analizę czynników wpływających na stopień konwergencji w poszczególnych obszarach społeczno-gospodarczych.
Wnioski z analizy odpowiedzą na pytania:

  • Jak duży jest dystans rozwojowy Polski w stosunku do krajów UE (25);
  • W jakich obszarach zmniejszanie dysproporcji następuje najszybciej, a w jakich dysproporcje pogłębiają się;
  • Jakie działania powinny być podejmowane w celu przyspieszenia tempa wyrównywania różnic;
  • Jaki wpływ na proces konwergencji mają fundusze unijne.
     

Sponsor:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego