01 Sty 2009 - 02 Sty 2009

Ocena długoterminowych potrzeb opieki w krajach Unii Europejskiej

01.2009 - 08.2012

Opis projektu

CASE uczestniczy w konsorcjum kierowanym przez CEPS - Centrum Studiów Polityki Europejskiej z siedzibą w Brukseli wdrążającym wieloletni projekt p.t. Ocena potrzeb opieki w Krajach Europejskiej (akronim Ancien). Projekt jest finansowany przez 7. Program Ramowy Unii Europejskiej. Celem projektu jest zbadanie wszystkich aspektów długoterminowej opieki (LTC) w krajach członkowskich UE, a przede wszystkim:

 

  • wpływu demografii i stylu życia na potrzebę opieki;
  • zmiany w podaży opieki formalnej i nieformalnej,
  • potencjalnej roli technologii w rozwiązywaniu problemów LTC;
  • wysiłków na rzecz poprawy jakości LTC;
  • funkcjonowanie różnych rodzajów systemów LTC

Rezultatem projektu będą dynamiczne modele obliczania długoterminowych potrzeb opieki, raporty na temat działania systemów opieki krajach UE .

Więcej o projekcie:

www.ancien-longtermcare.eu/

Sponsor:

EC FP7 Health Cooperation Programme